False Friends

‘’False friends’’, to takie słowa w języku angielskim, które są podobne do pewnych słów w języku polskim, ale ich znaczenie jest zupełnie inne. Sugerowanie się tym podobieństwem prowadzi często do śmiesznych lub niezręcznych sytuacji, dlatego warto poznać kilku takich „fałszywych przyjaciół”.

DESK to znaczy biurko, ławka szkolna, a nie deska (board)

DIRECTION to znaczy kierunek, strona, a nie dyrekcja (management)

DRESS to znaczy sukienka, a nie dres (tracksuit)

ECONOMY to znaczy gospodarka, oszczędność, a nie ekonomia jako nauka(economics)

EVENTUAL to znaczy ostateczny, a nie ewentualny (possible)

EXTRAVAGANT to znaczy rozrzutny, przesadny, a nie ekstrawagancki (eccentric)

FACET to znaczy aspekt, strona (jakiegoś zagadnienia lub czyjejś osobowości), a nie facet (guy, fellow, chap)

FABRIC to znaczy włókno, a nie fabryka (factory)

HAZARD to znaczy ryzyko, zagrożenie, a nie hazard (gambling)

NOVEL to znaczy powieść, a nie nowela (short story)

ORDINARY to znaczy zwyczajny, a nie ordynarny (vulgar)

PASTA to znaczy makaron, a nie pasta (paste)

PUPIL to znaczy źrenica, uczeń szkoły podstawowej, a nie pupil (favourite)

RECEIPT to znaczy paragon, a nie recepta (prescription)

RECIPE to znaczy przepis kulinarny, a nie recepta (prescription)

RUMOUR to znaczy plotka, a nie rumor, hałas (noise)

SENTENCE to znaczy zdanie, a nie sentencja (maxim)

SYMPATHY to znaczy współczucie, a nie sympatia (liking, sweatheart)

ANTICS to znaczy błazeństwa, a nie antyki (antiques)

ATHLETE  to znaczy sportowiec, a nie atleta (strongman)

BATON to znaczy batuta (dyrygenta), pałka (policjanta) lub pałeczka sztafetowa, a nie baton (chocolate snack)

BOOT to znaczy kozaczek, kalosz lub inny but z cholewą, a nie dowolny but (shoe)

CARNATION to znaczy goździk a nie karnacja (complexion)

COMPLEMENT to znaczy dopełnienie, uzupełnienie, a nie komplement (compliment)

CONDUCT  to znaczy zachowanie, a nie kondukt żałobny(funeral procession)

CREATURE  to znaczy stworzenie, istota żywa, a nie kreatura (monster)

To be continued…