Kontakt

Nazwa Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 85,
im. Księdza Kazimierza Jancarza w Krakowie

Adres Szkoły:

os. Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków

Telefon:

tel. 12 648 37 80

e-mail:

sp85sekretariat@gmail.com