Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne oraz w ramach lekcji.

Poza realizacją obowiązujących programów nauczania oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach o wybranej tematyce.
Zajęcia sportowe:
• Tenis stołowy
• Basen (w ramach lekcji)
• Łyżwy, tenis ziemny (w ramach lekcji)
• UKS
• SKS
• Piłka nożna
• Narty – sezonowo

Bezpłatne zajęcia prowadzone przez animatorów Domów Kultury: Kuźnia 
• Dyskusyjny Klub Książki

Bezpłatne zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej Szkoły
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
• Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
• Samorząd Uczniowski
• Wolontariat

Zajęcia prowadzone przez inne instytucje edukacyjne
• Robotyka

Nauka języków obcych
• J. angielski od kl. I
• J. niemiecki od kl. VII