Projekty

Prace projektowe w klasach piątych

W bieżącym roku szkolnym na poziomie klas piątych realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego mająca na celu rozwijanie w uczniach ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur oraz rozbudzenie motywacji do nauki języka angielskiego.

W I okresie uczniowie zapoznawali się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi życia codziennego i kultury Wielkiej Brytanii. Poszerzając swoją wiedzę ogólną jednocześnie doskonalili umiejętności językowe. Na podsumowanie cyklu zajęć uczniowie wykonali projekty plastyczno-językowe na jeden z wybranych tematów a najciekawsze prace zostały wyeksponowane na tablicy dekoracyjnej.

7 6 5 4 3 2 1

linia kids

tesco

Wygraliśmy sprzęt multimedialny dla Szkoły!!!brawo