e-Twinning

W ramach programu  nasza Szkoła realizuje projekt „Noworoczna niespodzianka” współpracując ze Szkołą Podstawową nr 4 w Tarnobrzegu.

Działania związane z realizowanym projektem można śledzić pod adresem:

LINK

Program eTwinning – to część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie i  nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

eTwinningLogoFlat-91f7b25b