Szkolny Klub Wolontariatu

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
Św. Jan Paweł II

BIEŻĄCE INFORMACJE ORAZ RELACJE Z PRZEPROWADZONYCH AKCJI POD ADRESEM:

https://padlet.com/magdalenakaw/sp85klubwolontariatu

LUB PO KLIKNIĘCIU W PONIŻSZY KOD QR LUB LOGO

 

Szkolny Klub Wolontariatu dokonał podsumowania swojej działalności w I okresie 2017/2018.

 

PODZIĘKOWANIA DLA ZAANGAŻOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁANIACH:

 

W bieżącym roku w naszej Szkole rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariatu.

Pierwsze spotkanie odbyło się 28 września. Uczniowie, którzy zgłosili chęć działania w klubie, na zajęciach zapoznali się z ideą wolontariatu. Pracując w grupach wypisywali hasła, które kojarzyły się im z wolontariatem, a następnie wspólnie sformułowali jego definicję. Podczas dyskusji nakreślili również sylwetkę wolontariusza, wymieniali jakie postawy i zachowania są pomocne w działaniach na rzecz drugiego człowieka. Ponownie pracując w grupach wskazali jakimi działaniami w ramach klubu chcieliby się zająć. Na podstawie zgłoszonych propozycji został stworzony harmonogram prac na najbliższy czas.

Zgodnie z ustaleniami uczniowie wykonali plakat promujący szkolny wolontariat. Przygotowywana jest prezentacja na stronę internetową szkoły. W związku ze ślubowaniem klas pierwszych wolontariusze z własnej inicjatywy, na przywitanie młodszych kolegów i koleżanek, układają tekst piosenki oraz list do pierwszoklasistów.

Poza działaniami na terenie Szkoły przedstawiciele Klubu w dniu 3 października wzięli udział w „Żonkilowym Marszu Nadziei” w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.

Przez opiekunów Klubu zostały też podjęte wstępne rozmowy dotyczące współpracy z ośrodkiem wolontariatu przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mistrzejowicach oraz z Fundacją Spełniamy Marzenia. W najbliższym czasie nasz Klub będzie promował na terenie szkoły akcję „Stop hejtowi” świętując Światowy Dzień Godności, który w tym roku obchodzony będzie 18 października.

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są: p. Magdalena Kawecka i p. Marta Smolarczyk.