pulsujaceSerce

Zachęcamy do podarowania 1% podatku na rzecz naszej Szkoły – aby uczniom było w niej jeszcze lepiej!!!

Nazwa OPP – STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”

Numer KRS 0000052078

Cel szczegółowy Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie

 

pit 2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Uczniowie wszystkich klas wypożyczają potrzebne podręczniki i ćwiczenia w bibliotece szkolnej (oprócz religii). W podręczniki do religii należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 85 w Krakowie: 
ul. Andrzeja i Józefa Załuskich, ul. Budziszyńska, ul. Eugeniusza Baziaka, ul. Jana Mosdorfa, ul. Jerzego Zawieyskiego, ul. Korony Polskiej, ul. Ks. Józefa Kurzei, ul. Ks. Kazimierza
Jancarza, ul. Ks. Mikołaja Kuczkowskiego, ul. Marchołta (nr od 39 do 41 oraz od 43 do 53a)
ul. Na Zboczu, ul. Orła Białego, ul. Reduta (nr 44, 46, 53a, 55a), ul. Teodora Parnickiego, ul. Wawelska, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego, os. Złotego Wieku (bez nr od 29 do 35 oraz bez nr 38 do 49). 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wykaz szkół wraz z obwodami
Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego