Zebranie organizacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych 2023/2024 odbędzie się 19 czerwca 2023 o godz. 18.00.
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do obejrzenia filmów i prezentacji o naszej Szkole oraz ofercie edukacyjnej.

 

Spacer po Szkole. 

 

 
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY  2022/2023

Zachęcamy do podarowania 1,5% podatku na rzecz naszej Szkoły – aby uczniom było w niej jeszcze lepiej!!!pulsujaceSerce

Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”

Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 W KRAKOWIE

 

pit 2013

więcej informacji

 

 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 85 w Krakowie: 
ul. Andrzeja i Józefa Załuskich, ul. Budziszyńska, ul. Eugeniusza Baziaka, ul. Jana Mosdorfa,
ul. Jerzego Zawieyskiego, ul. Korony Polskiej, ul. Ks. Józefa Kurzei, ul. Ks. Kazimierza
Jancarza, ul. Ks. Mikołaja Kuczkowskiego, ul. Marchołta (nr od 39 do 41 oraz od 43 do 53A)
ul. Na Zboczu, ul. Orła Białego, ul. Reduta (nr 42, 42A, 42B, 44, 44A, 46, 53A, 55A), ul.
Teodora Parnickiego, ul. Wawelska, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego, os. Złotego Wieku (bez nr od29 do 35 oraz bez nr 38 do 49).

UCHWAŁA NR LXXVIII/2184/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XII/201/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Obwody szkół
Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI