ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

GODZ. 8.30 – klasy: IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc.

GODZ. 9.00 – klasy: oddz. „0″, Ia, Ib.

GODZ. 10.00 – klasy IV – VI.

Zapisy do świetlicy będą prowadzone 1 września 2016 r. od 8.00 do 14.00, w pozostałych dniach w godzinach pracy świetlicy. W tym dniu zapisy na obiady w stołówce szkolnej od 8.00 do 13.00.

U. Mazur

linia
UWAGA! Nastąpiła zmiana godziny posiedzenia Rady Pedagogicznej!
Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczynające pracę Szkoły w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. o godz. 8.00.
U. Mazur

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczynające pracę Szkoły w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00.
U. Mazur
linia

 Bez tytułu

se

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W KLASACH I – VI

linia

List Rzecznika Praw Dziecka
skierowany do Uczniów

linia

INFORMACJA DOT. WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH