ZIMA W SZKOLE 2018 PROGRAM

Przekazując 1 % odpisu od podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”  (Numer KRS-0000052078) ze wskazaniem dla SP 85 w Krakowie wspieracie Państwo naszą Szkołę.  pulsujaceSerce

Podsumowanie zeszłorocznej akcji.

pit 2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego