Rekrutacja na rok szkolny 2024-2025

Innowacja w naszej Szkole!


W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 4-7 przystąpili do XXI Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół w ramach realizacji innowacji pedagogicznej przygotowanej przez nauczycieli języka angielskiego „Master of Words – Mistrz słówek angielskich”, która polega na systematycznym powtarzaniu i utrwalaniu słownictwa w domu z wykorzystaniem platformy internetowej InstaLing.


Głównym celem realizacji programu jest motywowane uczniów do systematycznej nauki, utrwalania i poszerzania słownictwa tematycznego oraz zachęcanie uczniów do efektywnego korzystania z narzędzi TIK w codziennej nauce, jak również uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie mają możliwość kształtowania systematyczności i wytrwałości w dążeniu do opanowania materiału leksykalnego.

https://instaling.pl/

Trzymamy mocno kciuki i życzymy owocnej nauki!

Zapraszamy do obejrzenia filmów i prezentacji o naszej Szkole oraz ofercie edukacyjnej.

źródło: https://gazetakrakowska.pl/dzieci-chca-trenowac-tylko-trzeba-im-to-ulatwic-poznaj-inicjatywe-sks-w-sp-85-w-krakowie/ar/c5-17595949

ZOBACZ —> ZAJĘCIA SPORTOWE W NASZEJ SZKOLE

DZIECI CHCĄ TRENOWAĆ – FILM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY  2023/2024

Spacer po Szkole

 
pulsujaceSerce

Zachęcamy do podarowania 1,5% podatku na rzecz naszej Szkoły – aby uczniom było w niej jeszcze lepiej!!!

Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”

Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 W KRAKOWIE

pit 2013

więcej informacji

 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 85 w Krakowie: 
ul. Andrzeja i Józefa Załuskich, ul. Budziszyńska, ul. Eugeniusza Baziaka, ul. Jana Mosdorfa,
ul. Jerzego Zawieyskiego, ul. Korony Polskiej, ul. Ks. Józefa Kurzei, ul. Ks. Kazimierza
Jancarza, ul. Ks. Mikołaja Kuczkowskiego, ul. Marchołta (nr od 39 do 41 oraz od 43 do 53A)
ul. Na Zboczu, ul. Orła Białego, ul. Reduta (nr 42, 42A, 42B, 44, 44A, 46, 53A, 55A), ul.
Teodora Parnickiego, ul. Wawelska, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego, os. Złotego Wieku (bez nr od29 do 35 oraz bez nr 38 do 49).

UCHWAŁA NR CXXVIII/3523/24 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr XII/201/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Obwody szkół
Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI