Uwaga!

Nowy adres adres e-mail Szkoły to:

sp85sekretariat@gmail.com

                                Informacja

W czasie trwania ferii letnich
sekretariat dla rodziców będzie czynny:
wtorek, czwartek
w godzinach od 9.00 – 13.00.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Wykaz szkół wraz z obwodami

Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego