REKRUTACJA 2019/2020
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja elektroniczna do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020. Formularze wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie serwisu rekrutacyjnego oraz w sekretariacie Szkoły.
Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły w terminie:
– klasa pierwsza 1 marca 2019 r. – 29 marca 2019 r.
– oddział przedszkolny 1 marca 2019 r. – 29 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 publikowane są na stronach serwisów rekrutacyjnych:
– oddział przedszkolny krakow.formico.pl
– klasa pierwsza szkoły podstawowej krakow.elemento.pl

Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 85 w Krakowie: 
ul. Andrzeja i Józefa Załuskich, ul. Budziszyńska, ul. Eugeniusza Baziaka, ul. Jana Mosdorfa, ul. Jerzego Zawieyskiego, ul. Korony Polskiej, ul. Ks. Józefa Kurzei, ul. Ks. Kazimierza
Jancarza, ul. Ks. Mikołaja Kuczkowskiego, ul. Marchołta (nr od 39 do 41 oraz od 43 do 53a)
ul. Na Zboczu, ul. Orła Białego, ul. Reduta (nr 44, 46, 53a, 55a), ul. Teodora Parnickiego, ul. Wawelska, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego, os. Złotego Wieku (bez nr od 29 do 35 oraz bez nr 38 do 49). 

Nowy System Edukacji, Kształcenie w liceach, technikach i szkołach branżowych,

Jak będzie wyglądać rekrutacja?

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018-2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018_2019

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wykaz szkół wraz z obwodami
Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego