INFORMACJA

W CZASIE TRWANIA FERII ZIMOWYCH
SEKRETARIAT DLA RODZICÓW BĘDZIE CZYNNY:
WTOREK 9.00 – 13.00
ŚRODA 9.00 – 13.00

 

Drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 85
im. Ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie,
os. Złotego Wieku 4!

      3 marca 2023 roku organizujemy Jubileusz 50-lecia naszej Szkoły pod hasłem „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”. W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przesyłanie swoich wspomnień, skanów zdjęć i innych pamiątek z czasów, gdy byli Państwo uczniami naszej Szkoły. Każda wiadomość od Państwa będzie dla nas bezcenna.
Materiały można przesyłać drogą elektroniczną, listownie lub osobiście.

      Adres e-mail naszej Szkoły to: sp85sekretariat@gmail.com , lub pocztą tradycyjną – Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4, 31-615 Kraków, z dopiskiem „50-lecie SP 85”.
W późniejszym terminie znajdą Państwo szczegóły dotyczące obchodów na naszej stronie: www.sp85.krakow.pl lub na Facebooku Szkoły.

    Państwa wspomnienia będą przedstawione na wyjątkowej wystawie, poświęconej Absolwentom naszej Szkoły, która zostanie zaprezentowana w czasie uroczystości jubileuszowej. Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa!

                                                      Komitet Organizacyjny

• Informujemy jednocześnie, iż przesłanie lub przekazanie materiałów jest jednoznaczne ze zgodą na ich publikowanie.
• Oryginały materiałów zostaną zwrócone właścicielom.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów i prezentacji o naszej Szkole oraz ofercie edukacyjnej.

 

Spacer po Szkole. 

 

 
Kalendarz roku szkolnego
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY  2022/2023

Zachęcamy do podarowania 1% podatku na rzecz naszej Szkoły – aby uczniom było w niej jeszcze lepiej!!!pulsujaceSerce

Nazwa OPP: STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”

Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 W KRAKOWIE

 

pit 2013

więcej informacji

 

 

Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 85 w Krakowie: 
ul. Andrzeja i Józefa Załuskich, ul. Budziszyńska, ul. Eugeniusza Baziaka, ul. Jana Mosdorfa, ul. Jerzego Zawieyskiego, ul. Korony Polskiej, ul. Ks. Józefa Kurzei, ul. Ks. Kazimierza
Jancarza, ul. Ks. Mikołaja Kuczkowskiego, ul. Marchołta (nr od 39 do 41 oraz od 43 do 53a)
ul. Na Zboczu, ul. Orła Białego, ul. Reduta (nr 44, 46, 53a, 55a), ul. Teodora Parnickiego, ul. Wawelska, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego, os. Złotego Wieku (bez nr od 29 do 35 oraz bez nr 38 do 49). 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wykaz szkół wraz z obwodami
Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI