Szanowni Państwo,
Informuję, że w związku z ukazaniem się Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w dniach 23.03.- 8.04.2020 r. lekcje będą odbywały się zdalnie.

Praca w naszej Szkole będzie przebiegała spokojnie i w sposób zrównoważony.
Wszyscy uczniowie zostaną objęci opieką i nauczaniem zdalnym, będzie realizowana podstawa programowa, wraz z ocenianiem wiedzy i umiejętności uczniów.
We wszystkich klasach materiał dla uczniów będzie przekazywany przede wszystkim przez dziennik elektroniczny Librus, zgodnie z tygodniowym harmonogramem. W zdalnym nauczaniu będzie także możliwe wykorzystanie innych kanałów komunikacji, platform internetowych itp. o czym będą informować nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
Uczniowie będą otrzymywać materiał dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, o właściwym stopniu trudności.

Proszę o pozytywne nastawienie!

Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego zdrowia!
W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Katarzyna Przeniosło
Dyrektor Szkoły
Tel. 660 637 400

W DNIACH 16 MARCA – 8 KWIETNIA 2020 ROKU
SEKRETARIAT BĘDZIE CZYNNY:

Poniedziałek 9.00 – 11.00
Środa 16.00 – 18.00

W tych dniach przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do klasy I oraz do oddziału przedszkolnego (zerówki) na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski można przesłać także elektronicznie.
Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do szkół także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

Adres e-mailowy SP 85:
sp85sekretariat@gmail.com

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym.

Drodzy Rodzice!

Platformą komunikacji między dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami jest Librus oraz strona internetowa Szkoły. Bardzo prosimy całą społeczność Szkoły o regularne (codzienne) sprawdzanie informacji tam umieszczonych.
Informuję, że rodzicowi dziecka w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.
Proszę o dopilnowanie swoich dzieci, aby przestrzegały zalecenia, które dzisiaj otrzymały w poniższym komunikacie.
Szczególnie ważne jest pozostanie w domach.

Drodzy Uczniowie!

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie.
Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, centra handlowe) – koniecznie (!) pozostańcie w domach.
Przerwa w funkcjonowaniu naszej Szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Kontaktujcie się poprzez Librus z nauczycielami i odrabiajcie zadawane zadania domowe.
Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

z wyrazami szacunku
Katarzyna Przeniosło
dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
z dn. 11 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W przypadku naszej Szkoły oznacza to, że:

-12.03.2020 (czwartek) brak zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach możliwe zajęcia opiekuńcze w świetlicy 6.30-17.00, w tym dniu obiady są wydawane, proszę potwierdzić lub odwołać obiad 515 986 287

-13.03.2020 (piątek) brak zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach możliwe zajęcia opiekuńcze w świetlicy 6.30-17.00, w tym dniu obiady są wydawane, proszę potwierdzić lub odwołać obiad 515 986 287

-16.03.2020-25.03.2020 dni wolne, bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych – uczniowie pozostają w domu. Stołówka szkolna nie wydaje uczniom obiadów.

Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach za pomocą dziennika Librus przekażą uczniom informacje nt. zakresu materiału do samodzielnej pracy w domu.

O kolejnych działaniach będę informować Państwa na bieżąco.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Przeniosło
dyrektor Szkoły

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że od dnia 2 marca 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja elektroniczna do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021. Formularze wniosków rekrutacyjnych dostępne są na stronie serwisu rekrutacyjnego oraz w sekretariacie Szkoły.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły w terminie:
– klasa pierwsza od 2 marca 2020 r. – 31 marca 2020 r.
– oddział przedszkolny – zerówka od 2 marca 2020 r. – 31 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 publikowane są na stronach serwisów rekrutacyjnych:
– oddział przedszkolny – zerówka krakow.formico.pl
– klasa pierwsza szkoły podstawowej krakow.elemento.pl

więcej informacji

pulsujaceSerce

Zachęcamy do podarowania 1% podatku na rzecz naszej Szkoły – aby uczniom było w niej jeszcze lepiej!!!

Nazwa OPP – STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”

Numer KRS 0000052078

Cel szczegółowy Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie

 

pit 2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Uczniowie wszystkich klas wypożyczają potrzebne podręczniki i ćwiczenia w bibliotece szkolnej (oprócz religii). W podręczniki do religii należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 85 w Krakowie: 
ul. Andrzeja i Józefa Załuskich, ul. Budziszyńska, ul. Eugeniusza Baziaka, ul. Jana Mosdorfa, ul. Jerzego Zawieyskiego, ul. Korony Polskiej, ul. Ks. Józefa Kurzei, ul. Ks. Kazimierza
Jancarza, ul. Ks. Mikołaja Kuczkowskiego, ul. Marchołta (nr od 39 do 41 oraz od 43 do 53a)
ul. Na Zboczu, ul. Orła Białego, ul. Reduta (nr 44, 46, 53a, 55a), ul. Teodora Parnickiego, ul. Wawelska, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego, os. Złotego Wieku (bez nr od 29 do 35 oraz bez nr 38 do 49). 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wykaz szkół wraz z obwodami
Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego