Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły informuje, iż zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

linia

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Przekazując 1 % odpisu od podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”  (Numer KRS-0000052078) ze wskazaniem dla SP 85 w Krakowie wspieracie Państwo naszą Szkołę.  pulsujaceSerce

pit 2013

 

podsumowanie zeszłorocznej akcji

linia

linia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

linia

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

linia

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

linia