2 września 2019 (poniedziałek) odbędzie się
uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020.

Harmonogram:
8.00 Msza św. w Kościele p.w św. M.M Kolbego w intencji społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników.
9.00 klasy 0 – III spotkanie na sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w salach.
10.00 klasy IV – VIII spotkanie na sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w salach.
8.00 – 12.00 Zapisy do świetlicy i na obiad.

Zebranie Rady Pedagogicznej

28 sierpnia br. – godz. 14.00
30 sierpnia br. – godz. 14.00

Lato w szkole 19-23.08.2019

Lato w szkole 26-30.08.2019

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Uczniowie wszystkich klas wypożyczają potrzebne podręczniki i ćwiczenia w bibliotece szkolnej (oprócz religii). W podręczniki do religii należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

REKRUTACJA 2019/2020
REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH
I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 udzielane są telefonicznie 12 648 37 80, lub osobiście w sekretariacie Szkoły.

Granice obwodu Szkoły Podstawowej Nr 85 w Krakowie: 
ul. Andrzeja i Józefa Załuskich, ul. Budziszyńska, ul. Eugeniusza Baziaka, ul. Jana Mosdorfa, ul. Jerzego Zawieyskiego, ul. Korony Polskiej, ul. Ks. Józefa Kurzei, ul. Ks. Kazimierza
Jancarza, ul. Ks. Mikołaja Kuczkowskiego, ul. Marchołta (nr od 39 do 41 oraz od 43 do 53a)
ul. Na Zboczu, ul. Orła Białego, ul. Reduta (nr 44, 46, 53a, 55a), ul. Teodora Parnickiego, ul. Wawelska, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego, os. Złotego Wieku (bez nr od 29 do 35 oraz bez nr 38 do 49). 

Egzamin ósmoklasisty 2019 już za nami!

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w naszej Szkole:

Język polski – stanin 7 (wysoki)*
Matematyka – stanin 7 (wysoki)
Język angielski – stanin 8 (bardzo wysoki)

*na 9 możliwych (1-najniższy, 2-bardzo niski, 3-niski, 4-niżej średni, 5-średni, 6-wyżej średni, 7-wysoki, 8-bardzo wysoki i 9-wynik najwyższy).

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOŁACH – 2019 – lista zbiorcza

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Wykaz szkół wraz z obwodami
Wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Zasady wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego