1% dla naszej Szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę podziękować tym z Państwa, którzy włączyli się w akcję 1% dla Szkoły.
Dzięki Państwa przychylności pozyskaliśmy kwotę w wysokości 3349 zł.
Dodatkowo dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych, które wykonali chętni rodzice, nauczyciele i uczniowie naszej Szkoły oraz książek przekazanych przez Państwa Połomskich wyniósł 2132 zł.
Zebrane fundusze zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu trzech zestawów komputerowych do pracowni informatycznej.
Serdecznie dziękując – liczę na dalszą, owocną współpracę w 2019 roku.

 

Ewa Adamczyk
Dyrektor Szkoły
——————————————–
Podaruj 1% podatku na rzecz naszej Szkoły.
aby uczniom było w niej jeszcze lepiej!!!

Nazwa OPP – STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA”
Numer KRS 0000 052 078
Cel szczegółowy – Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie

Przekazując 1 % odpisu od podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”  (Numer KRS-0000052078) ze wskazaniem dla SP 85 w Krakowie wspieracie Państwo naszą Szkołę.  pulsujaceSerce

pit 2013