Oddział przedszkolny

Nauczyciele prowadzący oddział przedszkolny: p. Wioletta Dymanus i p. Wiktoria Świstak
Do oddziału zerowego przyjmowane są dzieci pięcio- i sześcioletnie.
Zajęcia odbywają się  od 7.00 do 17.00 (obowiązkowe 8.00 – 13.00).
Sala dla dzieci ma osobne wejście, własną łazienką oraz bezpośrednie przejście do Szkoły wewnątrz budynku, co zapewnia dzieciom bezpieczeństwo oraz warunki niemal domowe. Także wyposażenie w zabawki, gry, sprzęt do zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, odpowiednio dobrane meble sprawiają, iż dzieci czują się, jak w „domu” i chętnie przychodzą na zajęcia.
Poprzez rozwijanie aktywności: społecznej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, o jego szczęśliwe spotkanie ze Szkołą i edukację.
W trakcie pobytu w oddziale zerowym dzieci mają czas na: zabawy swobodne i kierowane, na zajęcia artystyczne (rytmika, muzyka, plastyka, formy teatralne, spotkania z literaturą), zajęcia ruchowe w sali i na powietrzu. Poznają świat przyrody, matematyki, przygotowują się do nauki czytania i pisania. Dwa razy w tygodniu dzieci mają dodatkowe, bezpłatne lekcje języka angielskiego.
Naszą tradycją jest uczestnictwo w „Spotkaniach z muzyką klasyczną” organizowanych przez Dom Kultury „Kuźnia”. Organizujemy także wyjścia do teatru „Groteska”, wyjazdy na wycieczki całodniowe (Kopalnia Soli w Bochni, gospodarstwo agroturystyczne lub inne). Dzieci uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dbamy o tradycje i zwyczaje organizując okolicznościowe imprezy i występy artystyczne.
Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej.
 
NASZE DZIECI SĄ RADOSNE I CHĘTNIE PRZYCHODZĄ NA ZAJĘCIA  ODDZIAŁU ZEROWEGO!