Oddział zerowy

Nauczyciel prowadzący oddział przedszkolny:
mgr Wioletta Dymanus

Do oddziału zerowego przyjmowane są dzieci pięcio- i sześcioletnie.
Zajęcia odbywają się  od 7.00 do 15.15.
Sala dla dzieci ma osobne wejście, własną łazienką oraz bezpośrednie przejcie do Szkoły wewnątrz budynku, co zapewnia dzieciom bezpieczeństwo oraz warunki niemal domowe. Także wyposażenie w zabawki, gry, sprzęt do zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, odpowiednio dobrane meble sprawiają, iż dzieci czują się, jak w „domu” i chętnie przychodzą na zajęcia.
Poprzez rozwijanie aktywności: społecznej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, o jego szczęśliwe spotkanie ze Szkołą i edukację.
W trakcie pobytu w oddziale zerowym dzieci mają czas na: zabawy swobodne i kierowane, na zajęcia artystyczne (rytmika, muzyka, plastyka, formy teatralne, spotkania z literaturą), zajęcia ruchowe w sali i na powietrzu. Poznają świat przyrody, matematyki, przygotowują się do nauki czytania i pisania. Dwa razy w tygodniu dzieci mają dodatkowe, bezpłatne lekcje języka angielskiego.
Naszą tradycją jest uczestnictwo w „Spotkaniach z muzyką klasyczną” organizowanych przez Dom Kultury „Kuźnia”. Organizujemy także wyjścia do teatru „Groteska”, wyjazdy na wycieczki całodniowe (Kopalnia Soli w Bochni, gospodarstwo agroturystyczne lub inne). Dzieci uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dbamy o tradycje i zwyczaje organizując okolicznościowe imprezy i występy artystyczne.
 
NASZE DZIECI SĄ RADOSNE I CHĘTNIE PRZYCHODZĄ NA ZAJĘCIA  ODDZIAŁU ZEROWEGO!