Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły 

mgr Katarzyna Przeniosło

w dogodnym dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 12 648 37 80 w. 2,  660 637 400.

Wicedyrektor Szkoły 

mgr Joanna Karpiel

w dogodnym dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 12 648 37 80 w. 3