Dyrekcja Szkoły

mgr Katarzyna Przeniosło
Dyrektor Szkoły nr 85

Dyżur:

poniedziałek 9.00 – 10.00,
piątek 16.00 – 17.00,

lub w innym dogodnym dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

mgr Joanna Karpiel
Wicedyrektor Szkoły nr 85
Dyżur:

środa 16.00 – 17.00,
czwartek 9.00 – 10.00,

lub w innym dogodnym dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.