Dyrekcja Szkoły

mgr Ewa Adamczyk
Dyrektor Szkoły nr 85

Dyżur:

poniedziałek 7.30 – 8.30,
czwartek 15.30 – 16.30,

lub w innym dogodnym dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

mgr Katarzyna Przeniosło
Wicedyrektor Szkoły nr 85
Dyżur:

środa 8.30 – 9.30
czwartek 16.30 – 17.30

lub w innym dogodnym dla Państwa terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.