Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie
rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: Edyta Golanowska
Z-ca Przewodniczącego: Andrzej Pajor
Skarbnik: Renata Kostek
Sekretarz: Małgorzata Lipka

 

e-mail do Rady Rodziców: krakow.radarodzicow.sp85@gmail.com

konto Rady Rodziców: 96 1240 4588 1111 0010 4223 2361

Tytuł przelewu (prosimy wpisać): Klasa „XY”
Jeżeli wpłata jest od konkretnego rodzica z pominięciem skarbnika klasy w tytule przelewu prosimy wpisać: Klasa „XY”, Imię i Nazwisko DZIECKA

 

Pliki PDF do pobrania: 

Regulamin Rady Rodziców – plik PDF do pobrania
Sprawozdanie roczne Rady Rodziców 2018-2019 – plik PDF do pobrania
Sprawozdanie roczne Rady Rodziców 2017-2018 – plik PDF do pobrania
Sprawozdanie roczne Rady Rodziców 2016-2017 – plik PDF do pobrania