Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie
rok szkolny 2023/2024

 

Przewodnicząca: Katarzyna Kurek
Z-ca Przewodniczącej: Natalia Siekacz
Skarbnik: Piotr Wiz

kontakt z Radą Rodziców -> LibrusJak dokonywać wpłat na Fundusz Rady Rodziców:

konto Rady Rodziców: 96 1240 4588 1111 0010 4223 2361

Tytuł przelewu (prosimy wpisać): Klasa „XY”
Jeżeli wpłata jest od konkretnego rodzica z pominięciem skarbnika klasy w tytule przelewu prosimy wpisać: Klasa „XY”, Imię i Nazwisko DZIECKA

 

Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone (§ 36 Regulaminu Rady Rodziców) w szczególności na:
a) poprawę bazy materialnej szkoły,
b) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
c) wycieczki szkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody, stypendia
f) zapomogi,
g) obsługę finansową Rady Rodziców,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.Pliki PDF do pobrania: 


Regulamin Rady Rodziców – plik PDF do pobrania
 
Sprawozdanie roczne Rady Rodziców 2020-2021 – plik PDF do pobrania 

Sprawozdanie roczne Rady Rodziców 2018-2019 – plik PDF do pobrania

Sprawozdanie roczne Rady Rodziców 2017-2018 – plik PDF do pobrania

Sprawozdanie roczne Rady Rodziców 2016-2017 – plik PDF do pobrania