Historia Szkoły

„Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy.
A rozkwitają tym wspanialej, im więcej serca wkładamy w ich pielęgnowanie.”
(Ewa Glińska)

Szkoła Podstawowa nr 85, nosząca obecnie imię ks. Kazimierza Jancarza, mieszcząca się na os. Złotego Wieku 4 w Krakowie istnieje już 40 lat. Jubileusz ten stanowi doskonałą okazję do retrospekcji, do zadumy, do wspomnień.
Na początku swego istnienia Szkoła nosiła imię „Jana Kochanowskiego”, które to, podobnie jak i nr 85, otrzymała po likwidowanej szkole podstawowej znajdującej się na os. Stalowym 18.
Dzień 31 sierpnia 1972 roku stał się dniem wyjątkowym, gdyż to właśnie wówczas konferencją plenarną Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem pani Dyrektor mgr Elżbiety Filipek w obecności wizytatora Jana Soleckiego nasza Szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczno – wychowawczą. 1 września tego samego roku uroczystym apelem, któremu towarzyszył podniosły nastrój, pełni optymizmu rozpoczęliśmy rok szkolny 1972/73. Wielu ważnych gości zaszczyciło nas wówczas swoją obecnością.
Mimo wielu trudności wiążących się z adaptacją w nowym środowisku praca z młodzieżą i rodzicami w tamtym okresie dała wiele satysfakcji. Głównym kierunkiem pracy Szkoły było zapewnienie całej młodzieży pełnowartościowego przygotowania do życia społecznego i pracy zawodowej oraz sprawne i wnikliwe poznanie środowiska ucznia, jego potrzeb, zdolności, i niedociągnięć w nauce.