Pedagog szkolny

„Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi ,
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości”.

                                                              Richard Dehmel

Pedagogiem Szkolnym jest mgr Anna Pyzik.   

Kontakt: 12 648 37 80 w. 6 

 

              
wtorek              9.00-15.00       
środa                 9.00-15.00            
      

ZADANIA PEDAGOGA :

1.    Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2.    Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3.    Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4.    Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

5.    Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.

6.    Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (informowanie o stypendiach szkolnych, zasiłkach szkolnych, wyprawkach szkolnych i innych formach pomocy ze strony instytucji).

 

WAŻNE TELEFONY

1.    Filia nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej os. Teatralne 24, tel. 12 425 81 87

2.    VII Komisariat Policji, os. Złotej Jesieni 11a, tel. 12 615 32 24,12 615 32 25.

3.    Straż Miejska, VI Oddział  os. Na Stoku 1, tel. 986.

4.    Poradnia Psychoneurologiczna os. Centrum B bl.11, tel. 12 644 00 64.

5.    Schronisko dla Ofiar Przemocy os. Krakowiaków 46, tel. 12 425 81 70.