Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4
 
Badaniami psychologicznymi, terapią i innymi formami pomocy zajmują się specjaliści z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4, której filia mieści się w budynku SP 77, os. Złotego Wieku 36, tel. 12 647 11 78
 
Psychologiem sprawującym opiekę nad uczniami naszej Szkoły jest pani mgr Magdalena Smutek, mająca dyżur w pierwszy piątek miesiąca od 8 do 11 w gabinecie pedagoga.
 
 
 
2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
 
Poradnia pomaga uczniom z dysleksją rozwojową, zaburzeniami w komunikacji językowej (jąkanie, afazja) oraz z trudnościami adaptacyjnymi (np. powracającymi z zagranicy).
Poradnia mieści się przy ul. Św. Gertrudy 2, tel.12 422 43 83.