Działania charytatywne

DZIAŁANIA  CHARYTATYWNE SZKOŁY

  1. Hospicjum im. św. w Krakowie – Szkoła założyła  własne Pole Nadziei i od dziesięciu lat prowadzi  wiosenną kwestę pieniędzy na potrzeby pacjentów Hospicjum. Przeprowadzane są zajęcia z uczniami, uświadamiające  cele i zadania opieki nad nieuleczalnie chorymi. Mają one uwrażliwiać młodzież na cierpienie innych ludzi, Szkoła bierze udział w konkursach artystycznych organizowanych przez Hospicjum.
  2.  Pomoc polskim dzieciom na Ukrainie – cyklicznie organizowane są zbiórki darów rzeczowych, w których dzieci przynoszą do Szkoły książki, przybory szkolne, zabawki itp. W 2009 roku  dary zostały przekazane do parafii ks. Wójciaka, gdzie miejscowa Polonia żyje w skrajnie trudnych warunkach materialnych.
  3.  Schronisko dla zwierząt – od wielu lat Szkoła systematycznie pomaga bezdomnym zwierzętom ze schroniska w Krakowie przy ul. Rybnej, zbierając karmę i dary rzeczowe w ramach akcji „Gwiazdka dla Zwierzaka”.
  4. Oprócz wymienionych akcji, uczniowie pod nadzorem nauczycieli biorą udział corocznie w różnorodnych akcjach pomocowych (np.UNESCO) i jest to element programu wychowawczego Szkoły. Chcemy,  aby nasi uczniowie byli wrażliwi na trudności i problemy innych ludzi oraz zwierząt i chętnie im pomagali.