Dopalacze – jak chronić przed nimi nasze dzieci?

Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia. W ostatnich latach w Polsce dramatycznie wzrosła liczba zatruć i śmierci związanych z ich używaniem.

Nowe narkotyki są niebezpieczne, gdyż przy każdym kolejnym zakupie mogą mieć inny skład, choć sprzedawane są jako ten sam produkt. Nawet jednokrotne użycie może spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia lub śmierć.

Charakteryzują się wysoką szkodliwością nawet w mikroskopijnych dawkach a szczególnie narażony jest układ nerwowy i narządy wewnętrzne.

Narkotyki reklamowane jako działające podobnie do marihuany powodują: „gonitwę myśli”, nerwowość, stany lękowe, „zamazaną” wymowę, wymioty, zaburzenia psychiczne, podwyższenie tętna i krwi, bóle w klatce piersiowej, drgawki.

Narkotyki o działaniu pobudzającym powodują: podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, halucynacje, zaburzenia pracy serca, udar mózgu, drgawki.

Narkotyki o działaniu halucynogennym powodują przyspieszony puls, trudności w oddychaniu, sztywność mięśni, uszkodzenie nerek, silne pobudzenie psychoruchowe, niepokój, bezsenność, wahania nastroju, przenikliwy lęk, panikę, utratę kontroli nad własnym zachowaniem, próby samobójcze.

Postępowanie w sytuacji zagrożenia życia.

Objawy zatrucia nowymi narkotykami, takie jak: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, zatrzymanie oddechu czy nadmierne pobudzenie psychoruchowe są bezwzględnymi wskazaniami do wezwania pogotowia ratunkowego. W takich sytuacjach należy zadzwonić pod numer 112.

Do czasu przybycia pogotowia trzeba udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej :

  • w przypadku utraty przytomności należy ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej zapewniającej dopływ powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem oraz sprawdzać oddech,
  • w przypadku zatrzymania oddechu należy zastosować 30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdechy,
  • w przypadku pobudzenia należy postarać się o obecność 1-2 osób przyjaznych poszkodowanemu,
  • należy pozostać przy poszkodowanym do czasu przyjazdu pogotowia,
  • jeśli to możliwe, trzeba dowiedzieć się jakiej substancji użył poszkodowany a znalezione przy nim używki lub opakowania przekazać personelowi medycznemu.

Gdzie szukać pomocy?

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej czynna całą dobę:

Nowe narkotyki- dopalacze 800 060 800

Antynarkotykowy Telefon Zaufania czynny codziennie w godz. 16.00-21.00

801 199 990

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa – www.narkomania.org.pl

Oprac. Na podst. materiałów KBds.PN