Misja Szkoły

Misja Szkoły Podstawowej nr 85 im.Księdza Kazimierza Jancarza

  1. Przyjęte normy obowiązują całą społeczność szkolną tj. nauczycieli, uczniów, rodziców.
  2. Pełne wzajemnej życzliwości współdziałanie nauczycieli, rodziców i uczniów.
  3. Szkoła realizująca wychowanie patriotyczne, wychowująca w poczuciu dumy z osiągnięć narodu, kultywująca święta i tradycje narodu.
  4. Szkoła traktująca prawdę jako wartość nadrzędną.
  5. Szkoła czyniąca dobro.
  6. Szkoła realizująca i upowszechniająca ideę piękna.
  7. Zdrowa, ekologiczna i bezpieczna Szkoła.
  8. Wychowanie w poszanowaniu do pracy.