Przeżyjmy to jeszcze raz…

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości” – to zdanie najlepiej oddaje cel obchodów Jubileuszu 50-lecia naszej Szkoły, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Zanim nastąpił uroczysty finał, cała Szkoła przybrała świąteczny wygląd: korytarze Szkoły wzbogaciły się o galerie zdjęć, pokazujące dokonania naszych absolwentów, pamiątkowe fotografie przywołały wspomnienia wspólnie spędzonych chwil.

Wiele zawdzięczamy patronom, których imię wybrała nasza Szkoła. Pierwszy z nich, czyli Jan Kochanowski, nauczył nas bardzo pozytywnego stosunku do przyrody oraz pokazał wiarę w potęgę ludzkiego rozumu.

Księdzu Kazimierzowi Jancarzowi, obecnemu patronowi, zawdzięczamy  natomiast uświadomienie faktu, że „wolność nie jest nam dana raz na zawsze”, zatem ten dar wolności powinniśmy zawsze pielęgnować. Daliśmy temu wyraz dzień przed finałem, kiedy to w Kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego odbyła się specjalnie zaplanowana Msza Święta, a po niej złożenie wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej Księdza Kazimierza Jancarza.

W związku z Jubileuszem zaplanowaliśmy różne działania w postaci konkursów oraz projektów, aż nadszedł ten dzień…

3 marca br. Szkoła została przybrana w piękne, żywe kompozycje kwiatowe, a sala gimnastyczna zyskała cudowną, jak przystało na 50. Jubileusz, złotą scenografię. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęło wielu gości: przedstawicieli władz administracyjnych i oświatowych, dyrektorów ościennych szkół, byłych i obecnych pracowników, przyjaciół  Szkoły.

Pani Dyrektor Katarzyna Przeniosło ze wzruszeniem przemówiła do obecnych zebranych:

W życiu każdego człowieka, każdej społeczności są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie; momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy wówczas okazję do przypominania tego, co było i snucia wizji tego, co będzie. Nie zdarza się to codziennie. Na takie wydarzenia czeka się latami…

Szkoła zawdzięcza wiele tak wielu osobom, które przyczyniły się do jej rozwoju. Na przestrzeni 50 lat wielokrotnie były wręczane nagrody i podziękowania. W tym roku przy okazji wspaniałego Jubileuszu Tytuł „Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 85” otrzymała Pani dr Anna Prokop-Staszecka, fundatorka stypendiów dla uczniów naszej Szkoły oraz artysta z Japonii, Pan Masakazu Miyanaga, który jako przedstawiciel fundacji wspiera finansowo uczniów z Ukrainy. 

Po przemówieniach nastąpiła piękna część artystyczna, przygotowana przez uczniów z różnych klas, zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych. Był śpiew, recytacja oraz taniec.

Dużym aplauzem publiczności zakończył się występ naszej absolwentki, Julity Banaś, której brawurowe wykonanie pięknego, patriotycznego utworu wycisnęło niejedną łzę z oczu zgromadzonych widzów. Słowa piosenki:  „Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą…” zyskały nowe znaczenie w tych trudnych dla wszystkich czasach.

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina, a przeżyte chwile nie giną. Ufamy zatem, że uroczystość Jubileuszu 50-lecia Szkoły na długo zapisze się w jej pamięci.

Składamy serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice za dofinansowanie Jubileuszu. 

Dziękujemy również grupie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, ul. Miechowity za obsługę gastronomiczną naszej uroczystości.