Rada Szkoły

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2016/2017
Przewodnicząca – p. Paulina Gułowska 4a
Wiceprzewodnicząca – p. Anna Pyzik – pedagog szkolny
Protokolant – p. Beata Adamiak – wychowawca 2b

pozostali członkowie Rady Szkoły:
p. Karolina Krzeczkowska, p. Agnieszka Musiał, p. Jarosław Zys, p. Suder, p. Dorota Norska, p. Krzysztofa Pietrykowska, p. Monika Łazarska

 linia z gwiazdka złota

Wspólne wykonywanie ozdób świątecznych.

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Szkoły Pani Agaty Szpyt w dniu 13 grudnia 2013 r. odbyło się wspólne wykonywanie ozdób świątecznych, w którym uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi. 

więcej informacji