Regulaminy

  1. REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH.
  2. REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI.
  3. REGULAMIN UCZESTNIKA ZIELONEJ SZKOŁY.
  4. REGULAMIN ŚWIETLICY