Wymagania na oceny

Edukacja wczesnoszkolna-kryteria oceny zachowania

Edukacja wczesnoszkolna kl. I

Edukacja wczesnoszkolna kl. II

Edukacja wczesnoszkolna kl. III

Język angielski kl. I

Język angielski kl. II

Język angielski kl. III

Edukacja regionalna kl. III

Kryteria oceny zachowania kl. IV – VIII

Język polski kl. IV

Język polski kl. V

Język polski kl. VI

Język polski kl. VII

Język polski kl. VIII

Matematyka kl. IV

Matematyka kl. V

Matematyka kl. VI

Matematyka kl. VII

Matematyka kl. VIII

Język angielski kl. IV

Język angielski kl. V

Język angielski kl. VI

Język angielski kl. VII

Język angielski kl. VIII

Język hiszpański kl. VIII

Język niemiecki kl. VII

Język niemiecki kl. VIII

Przyroda kl. IV

Biologia kl. V

Biologia kl. VI

Biologia kl. VII

Biologia kl. VIII

Chemia kl. VII

Chemia kl. VIII

Fizyka kl. VII

Fizyka kl. VIII

Geografia kl. V

Geografia kl. VI

Geografia kl. VII

Geografia kl. VIII

Historia kl. IV

Historia kl. V

Historia kl. VI

Historia kl. VII

Historia kl. VIII

WOS kl. VIII

Informatyka kl. IV

Informatyka kl. V 

Informatyka kl. VI

Informatyka kl. VII

Informatyka kl. VIII

Plastyka kl. IV

Plastyka kl. V

Plastyka kl. VI

Plastyka kl. VII

Technika kl. IV

Technika kl. V

Technika kl. VI

Muzyka kl. IV

Muzyka kl. V

Muzyka kl. VI

Muzyka kl. VII

Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII

Wychowanie fizyczne kl. IV

Wychowanie fizyczne kl. V

Wychowanie fizyczne kl. VI

Wychowanie fizyczne kl. VII

Wychowanie fizyczne kl. VIII